【MSPO医療安全高等教育院 】 2024 年度の社会人教育コースの参加申し込みについて

一般社団法人医療安全推進機構(MSPO)の医療安全高等教育院では日本の社会人向けに、24年度は3種類のコースを開校し、参加者募集を開始しますので、お知らせいたします。https://mspo.org/HEPMS/

2024年度参加者募集要項:https://mspo.org/HEPMS/admission/MSPOHEP-adm2024.pdf
参加申し込み期間:  2023年12月1日~24年1月31日
申し込みサイト:https://forms.gle/VymzmpLr5JnXe1RYA